Akce v měsíci

KVĚTEN

02.05.2018   

 • Ředitelské volno – Maturitní zkoušky

11.05.2018   

 • Odevzdání ročníkových prací 2. ročníků
 • Odevzdání ročníkových prací L3A
 • V2 – odevzdání smluv pro praxe v zimním období 2018/2019

21.05.–25.05.2018   

 • Ústní maturitní zkoušky E4A, S4A a S4D
 • Zápočtový týden VOŠ

21.05.–01.06.2018   

 • Odborná praxe 2. a 3. ročníků

28.05.–01.06.2018   

 • Ústní maturitní zkoušky L4A, S4B a S4E

28.05.–15.06.2018   

 • Zkouškové období VOŠ

 

ČERVEN

04.06.–08.06.2018   

 • Ústní maturitní zkoušky S4F a U4A

06.06.2018   

 • Hovorový den

09.06.–16.06.2018   

 • Výběrový výchovně vzdělávací zájezd do Skotska

18.06.–19.06.2018   

 • Absolutorium V3

20.06.2018   

 • Třídní schůzky budoucích 1. ročníků

22.06.–01.07.2018   

 • Sportovní kurz Itálie

25.06.–27.06.2018   

 • Školní výlety a exkurze

28.06.2018   

 • Úklid ve třídách

29.06.2018   

 • Třídnická hodina – rozdávání vysvědčení
nahoru