Akce v měsíci

DUBEN

03.04.2019

 • Hovorové hodiny

10.04.2019

 • MZ2019 – písemná práce z českého jazyka

11.04.2019

 • MZ2019 – písemná práce z anglického jazyka

12.04.2019

 • Přijímací řízení SŠ 1.kolo 1.termín
 • Ředitelské volno

15.04.2019

 • Přijímací řízení SŠ 1.kolo 2.termín
 • Ředitelské volno

18.04.2019

 • Velikonoční prázdniny

19.04.2019

 • Svátek

22.04.2019

 • Velikonoční prázdniny

30.04.2019

 • Třidnická hodina 4. ročníků
 • MZ2019 – praktická zkouška uměleckého oboru

 

KVĚTEN

01.05.2019

 • Svátek

02.05.2019

 • Maturitní zkouška – didaktické testy
 • Ředitelské volno

03.05.2019

 • Maturitní zkouška – didaktické testy
 • Ředitelské volno

06.–07.05.2019

 • MZ2019 – praktická zkouška uměleckého oboru

08.05.2019

 • Svátek

09.–10.05.2019

 • MZ2019 – praktická zkouška uměleckého oboru

13.05.2019

 • Termín odevzdání ročníkových prací CJL u žáků 2. ročníků

13.–17.05.2019

 • MZ2019 – praktická zkouška uměleckého oboru
 • VOŠ – zápočtový týden

20.05.2019

 • VOŠ – začátek zkouškové období

20.–31.05.2019

 • MZ2019 – ústní maturitní zkoušky oboru ekonomika a podnikání, strojírenství a technické lyceum
 • Praxe žáků 2. a 3. ročníků

20.05.–07.06.2019

 • VOŠ – zkouškové období

 

ČERVEN

03.–07.06.2019

 • MZ2019 – ústní maturitní zkoušky uměleckého oboru

05.06.2019

 • Hovorové hodiny

06.–16.06.2019

 • Irsko – výběrový výchovně vzdělávací zájezd

07.06.2019

 • VOŠ – konec zkouškové období

19.06.2019

 • Třídní schůzky budoucích 1. ročníků

21.06.2019

 • Vídeň – výběrový zájezd do sídla OSN

21.–30.06.2019

 • Sportovní kurz Itálie pro 2. a 3. ročník

24.–27.06.2019

 • Cyklistický kurz pro 2. ročník
 • Vodácký kurz pro 3. ročník
 • Výlety a akce ostatních ročníků

28.06.2019

 • Rozdávání vysvědčení za 2. pololetí

29.06.–01.09.2019

 • Letní prázdniny
nahoru