Akce v měsíci

KVĚTEN

28.05.–15.06.2018   

 • Zkouškové období VOŠ

 

ČERVEN

04.06.–08.06.2018   

 • Ústní maturitní zkoušky S4F a U4A

06.06.2018   

 • Hovorový den

09.06.–16.06.2018   

 • Výběrový výchovně vzdělávací zájezd do Skotska

18.06.–19.06.2018   

 • Absolutorium V3

20.06.2018   

 • Třídní schůzky budoucích 1. ročníků

22.06.–01.07.2018   

 • Sportovní kurz Itálie

25.06.–27.06.2018   

 • Školní výlety a exkurze

28.06.2018   

 • Úklid ve třídách

29.06.2018   

 • Třídnická hodina – rozdávání vysvědčení

 

SRPEN

do 27.08.2018   

 • Uzávěrka přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení VOŠ

28.08.2018   

 • Termín 2. kola přijímacího řízení VOŠ
nahoru