1. kolo přijímacího řízení na VOŠ

Uchazeče přijímáme na základě kritériíí pro přijetí do naplnění kapacity oboru.

Uzávěrka pro podání přihlášky: 31.05.2019.
Termín konání přijímacího řízení: 14.06.2019.

nahoru