2. kolo přijímacího řízení na VOŠ

Uchazeče přijímáme na základě kritériíí pro přijetí do naplnění kapacity oboru.

Uzávěrka pro podání přihlášky: 29.08.2019.
Termín konání přijímacího řízení: 30.08.2019.

nahoru