Foto - Exkurze do sídla OSN a návštěva Prateru ve Vídni červen 2019

nahoru