Přepnout na navigaci

Přijímací řízení VOŠ

Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2018/2019

26-47-N/07 Počítačová podpora v řízení podniku

Přijímací
kolo
Termín podání
přihlášek
Termín přijímacího řízení

1. kolo

do 31.05.2018

15.06.2018

2. kolo

do 27.08.2018

28.08.2018

3. kolo

do 12.09.2018

13.09.2018

4. kolo

do 24.10.2018

25.10.2018

 

Podmínky pro přijetí (do 1. ročníku VOŠ ve školním roce 2018/2019)

  • ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou doložené maturitním vysvědčením nebo jeho ověřenou kopií
  • podání příhlášky ke studiu VOŠ (*.pdf, 726 kB)
  • zdravotní způsobilost ke studiu doložená lékařským potvrzením na přihlášce ke studiu
  • doložení kopie vysvědčení posledního ročníku střední školy

Počet přijímaných studentů: 60

 

Kritéria přijímacího řízení (do 1. ročníku VOŠ ve školním roce 2018/2019)

  1. Uchazeči budou přijímáni v pořadí daném

a) průměrným prospěchem v 1. pololetí posledního ročníku střední školy (průměrné prospěchy budou vyjádřeny s přesností na dvě desetinná místa
b) průměrným prospěchem u maturitní zkoušky (průměrné prospěchy budou vyjádřeny s přesností na dvě desetinná místa)

  v rámci vyhlášeného kola přijímacího řízení.

  1. Uchazeči budou v jednotlivých kolech přijímacího řízení přijímáni až do naplnění počtu přijímaných uchazečů.
  1. Při rovnosti hodnocení u více uchazečů bude stanoveno jejich pořadí podle následujících rozlišovacích kritérií a) až c), dokud nebude rozlišeno pořadí každého z uchazečů.

  Nižší pořadové číslo ve výsledkové listině pak získá uchazeč, který lépe vyhoví následujícím kritériím, která budou uplatňována v tomto pořadí:

a) lepší průměrný prospěch ze zkoušek společné části maturitní zkoušky,
b) lepší známka z matematiky v 1. pololetí v posledním ročníku střední školy,
c) lepší známka z cizího jazyka v 1. pololetí v posledním ročníku střední školy.

  1. O konání dalších kol přijímacího řízení rozhoduje ředitel školy.
nahoru