Přepnout na navigaci

Studijní obory VOŠ

26-47-N/07 Počítačová podpora v řízení podniku

Učební plán: Počítačová podpora v řízení podniku (*.pdf, 347 kB)

Absolvent vyššího odborného studia vzdělávacího programu Počítačová podpora v řízení podniku je připraven pro výkon funkcí středního managementu firem a podniků jak strojírenských, tak firem a podniků s výpočetní, ekonomickou a jinou příbuznou problematikou. Uplatní se ve funkcích vedoucí konstruktér, vedoucí technolog, správce sítí, systémový administrátor, programátor CNC strojů a všech odborných funkcí souvisejících s automatizací a robotizací, v ekonomických funkcích středního managementu a v odborných řídících funkcích s touto odborností souvisejících.

Všeobecné informace

  • Počet přijímaných žáků: 60 žáků
  • Délka studia: 3 roky
  • Forma studia: denní
  • Profesní titul: diplomovaný specialista – DiS
  • Roční školné: 3 000 Kč

Výuka probíhá formou denního prezenčního studia dle učebního plánu vzdělávacího programu. Předměty jsou rozděleny do kategorií přednášky, cvičení nebo semináře a volitelné předměty.

nahoru