Přepnout na navigaci

Výsledky přijímacího řízení pro obory SPŠ

Pokyny k přijímacímu řízení

Odvolání

  1. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat k rukám ředitele školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Nepřijatí uchazeči

  1. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou.
  2. V případě, že jste nebyli přijati ke studiu z kapacitních důvodů, doporučujeme pro urychlení přijímacího řízení podat odvolání ihned po zveřejnění výsledků (nečekat na doručení poštou) – vzor odvolání (*.doc, 31 kB) nebo vzor odvolání (*.pdf, 121 kB).

Přijatí uchazeči

  1. Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků, tj. do 18.05.2017.
  2. Uchazeči přijatí na obor Strojírenství uvedou na zápisovém lístku i specializaci, o kterou mají zájem.
  3. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.
  4. Pokud jste byli přijati, ale zvolili jste si jinou školu, sdělte nám tuto skutečnost buď telefonicky (tel.: 541 427 192) nebo e-mailem na adresu: vera.sedlackova@sokolska.cz. Výrazně tím urychlíte přijímací řízení a umožníte přijetí dalším zájemcům o studium, kteří nemohli být přijati z kapacitních důvodů.
  5. Přijatí uchazeči si rozhodnutí o přijetí mohou vyzvednout osobně na sekretariátu školy od úterý 09.05.2017 do čtvrtka 11.05.2017 vždy v následujících hodinách: úterý, čtvrtek od 09:00 do 11:30 a od 13:00 do 15:30, ve středu od 09:00 do 11:30 a od 13:00 do 16:30.
  6. Společně se zápisovým lístkem odevzdejte i vyplněný osobní dotazník. Příslušný formulář si stáhněte podle oboru, na který jste byli přijati – osobní dotazník STR (*.pdf, 359 kB)osobní dotazník TLY (*.pdf, 357 kB) a osobní dotazník EAP (*.pdf, 357 kB). V osobním dotazníku musí být řádně vyplněny všechny údaje, včetně e-mailové adresy žáka a zákonných zástupců. Tyto údaje slouží pro komunikaci se školou a k zasílání oficiálních informací školou.
  7. Třídní schůzky pro rodiče žáků přijatých do 1. ročníků se budou konat ve středu 21.06.2017 v 16:00. Účast na těchto třídních schůzkách je nutná. Rozpis učeben bude zveřejněn před konáním schůzek na internetu a ve vestibulu školy.

 

Výsledky přijímacího řízení

nahoru