Pracuji ve školství od r.1975. Jako bývalý konstruktér jsem byl nasměrován do výuky předmětů mechanika, technické kreslení, stavba a provoz strojů, konstrukční cvičení, některé jsem učil i na gymnáziu. Na dnes zrušené SPŠS Kotlářská jsem byl vyškolen pro výuku produktu CAD fy Bentley a zajišťoval jsem rozběh počítačové grafiky a návrh vhodné učebny. Po proškolení přes některé produkty fy Autodesk a samostudium v oblasti CAD vyučuji i tento segment předmětů na zdejší škole. Jejikož naše škola má ještě tzv.vyšší odbornou školu s počítačovýn zaměřením pro potřeby řízení strojírenské výroby, přednáším zde blok strojnických předmětů (TEK, STT, AutoCAD) pro absolventy nestrojnických středních škol.

Nyní je mým hlavním úkolem sledovat dění v oblasti vytváření technické dokumentace a zavádět je přiměřeně do školního prostředí. Vedením školy jsem pověřen vytvářením a aktualizacemi učebních plánů do předmětů technické kreslení a technická dokumentace. Návazně na ně každoročně vypracovávám didaktické testy ,které mají na škole dlouholetou tradici. V rámci začlěnění školy do programu PHARE z této činnosti nakonec vznikla pomocná učebnice technická dokumentace ,která byla pod záštitou nadace vydána v nakladatelství FRAGMENT.

Moje záliby,kterými kompenzuji "radosti učitelské profese" je letectví a plastikové modelářství, aktivní muzicírování (kytara, housle) a s přibývajícím věkem práce na zahradách....